• Säkerhet

    För att undvika riskerna att glömma, tappa eller behöva leta efter din insulinpump eller handenhet, rekommenderar vi att du bär dem i AnnaPS-kläder. På det sättet skyddar du även ditt infusionsset från att bli utryckt.

  • Tillbaka