• Reklamation

  BYTEN & ÅTERKÖP: På grund av hygieniska skäl utför vi inte byten eller återköp av underkläder. Men om du inte är nöjd med ditt köp, kontakta oss gärna. Det är viktigt för oss att lyssna på våra kunder.

  KVALITETSGARANTI: Produkter klassas som felaktiga om de mottages skadade, eller om ett tillverkningsfel uppdagas inom den första månaden efter köp. Vänligen notera att produkter som skadats till följd av användning inte räknas som felaktiga. Felaktiga produkter kommer bytas ut till samma typ av produkt i samma storlek, beroende på tillgänglighet. Återbetalning för felaktiga produkter kan göras inom en 14-dagarsperiod efter leverans, utan avgift.

  HUR REKLAMERAR JAG EN FELAKTIG PRODUKT?: Vi garanterar hög kvalitet i våra produkter. Om du finner att något är fel med ditt köp, bör du lämna ett klagomål:

  KLAGOMÅL: Om du har köpt din produkt från någon av våra återförsäljare, vänligen ta kontakt med den specifika återförsäljaren i första hand. Om du har köpt din produkt i vår webshop, vänligen följ följande steg:

  1. Maila oss på info@annaps.com. Skriv “Klagomål” i ämnesraden.

  2. Se till att du får med följande:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer på kontorstid
  • När och var du har köpt produkten/erna
  • Ordernummer (står på ditt kvitto)
  • Vilken anledningen till klagomålet är

  3. Vi kommer skicka dig ett klagomålsnummer och ett formulär som du skriver ut och fyller i.

  4. Skicka in ditt köp tillsammans med det ifyllda och signerade formuläret.
  Vi tar hand om klagomålet och ersätter din produkt med en ny om fel hittas.

  Adress att skicka till:
  AnnaPS
  Edsåsdalen, Krokvägen 3
  83796 Undersåker

  ÅTERBETALNING: För att återbetalning vid reklamation skall ske snabbt och enkelt skall bankkontonummer alltid anges på retursedeln. Vid kreditkortsbetalning sker återbetalning genom att använt kort krediteras. Återbetalningen exkluderar fraktkostnad, med undantag för felaktiga produkter. Om din order har skickats inom EU kommer alla försäljningsskatter att återbetalas. AnnaPS åtar sig inte att återbetala tullar och skatter ifall produkten har levererats utanför EU. Detta kan du dock få tillbaka vid kontakt med ditt lokala tullverk.