• Legal

    Alla texter på AnnaPS hemsida är formulerade så att de är i enlighet med svensk lag. AnnaPS har sammanställt fakta och information utifrån senaste rön och information som AnnaPS besitter. Men AnnaPS har inga garantier för exaktheten och/eller fullständigheten av information som citeras, uttrycks (skriftligt eller underförstått) på denna websida.

    Användaren av denna webbplats erkänner att deras användning och användning av relaterade webbplatser är helt på egen risk och att varken AnnaPS eller någon annan part som deltog i beredningen av information har ansvar för direkta, indirekta eller följdskador av några konsekvenser av detta.

    Den här webbplatsen innehåller information om produkter som är riktade till en bred kundkrets och kan innehålla uppgifter om produkter eller information som annars inte är tillgängliga eller giltiga i ditt land. Observera att vi inte ta något ansvar för sådan information tillgänglig som kan vara oförenlig med något rättsligt förfarande, föreskrift, registrering eller användning i ditt land under vissa omständigheter.

    Alla varumärken som används eller nämnda skyddas enligt lag. Rättigheten till varumärket AnnaPS ägs av Anna Sjöberg.

    Alla AnnaPS ficklösningar är mönsterskyddade vilket innebär att Anna Sjöberg/Facilitate Partner AB äger upphovsrätterna till dessa. Vilket innebär att det inte är tillåtet att kopiera dessa.