• CSR, företagets sociala ansvar

    CSR, företagets sociala ansvar ­ CSR, Corporate Social Responsibility, handlar om AnnaPS relation med leverantörer och deras underleverantörer,  relationer inom det egna företaget och för återförsäljare av AnnaPS produkter. Vi har samma riktlinjer för vårt beteende internt som externt. Våra riktlinjer beskrivs i våra arbetsvillkor. Vi väljer leverantörer som har arbetsvillkor vi hade accepterat att jobba under själva. Vi listar våra arbetsvillkor här eftersom vi hellre är övertydliga än otydliga. Vi baserar  våra arbetsvillkor på: ­

    Det är viktigt för oss att vi, alla våra leverantörer och deras underleverantörer samt återförsäljare följer våra arbetsvillkor. Syftet med dessa arbetsvillkor är att försäkra oss om en etisk och rättvis handel från alla parter, människor och djur involverade.

    AnnaPS värdegrund bygger på lika villkor samt avståndstagande från alla former av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och är en kvalitetsfråga.

    AnnaPS föregår alltid med gott exempel, har ett professionellt bemötande i möten och i  kommunikation. Vi behandlar alla kunder, medarbetare  och partners med respekt och hänsyn oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller ålder.

    Ett av AnnaPS ställningstaganden är att stötta kampen för ett botemedel mot diabetes. Vår önskan är att alla diabetiker en dag ska kunna säga ”jag HADE diabetes”, och därför skänker vi för varje sålt AnnaPS­-plagg pengar till diabeteforskningen, genom Barndiabetesfonden.