• Läs mer om AnnaPS miljöarbete här

    För dig som vill läsa mer om AnnaPS miljöarbete så följer här våra krav till AnnaPS leverantörer:

    Miljömedvetenhet betyder att AnnaPS försäkrar alla konsumenter av AnnaPS­produkter att de inte är skadliga, farliga eller har några förbjudna kemikalier kvarlämnade däri, eller har använts under produktionsprocessen. Alla plagg har producerats, som minimikrav, i enlighet med miljölagarna i EU (REACH). Vi vill ha leverantörer och underleverantörer som väljer de mest miljövänliga godsen, råmaterialen, metoderna och/eller teknologi som tillämpas med avseende på den beställda kvalitén i all verksamhet. Leverantören kan inte lägga över de negativa miljökonsekvenserna på underleverantören, leverantören är därmed ansvarig för miljön i produktionslinjen där leverantören är direkt eller indirekt inblandad. Leverantören garanterar att de nationella miljölagarna och bestämmelserna följs i alla lägen. En dålig miljö skapar dåliga levnads­ och arbetsförhållanden som kan innebära irreversibla och allvarliga skador på det lokala samhället och arbetskraften ­ och inom en kort tid skada leverantörernas och underleverantörernas affärer. Etisk medvetenhet innebär att AnnaPS försäkrar alla kunder att alla deras plagg produceras av ett företag som följer legaliseringen inom EU för arbetsrätt, hälsa och säkerhetspraxis. Rätten till föreningsfrihet och rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar ska alltid respekteras. Vi anser att ett starkt fokus och kontinuerlig förbättring av en etisk verksamhet och efterlevnad av principerna i vår Code of Conduct i slutändan kommer att gynna alla parter och länder, både ekonomiskt och socialt.