• Världsdiabetesdagen

    Den 14 november varje år infaller Världsdiabetesdagen. Det är en dag när stora byggnader och monument över hela världen lyser i den diabetesblå färgen, människor klär sig i blått och arrangerar en rad festligheter – oftast till förmån för diabetesforskningen. Varje år dyker nya event upp, och på AnnaPS försöker vi alltid att vara up­-to­-date med vad som händer. Nyheter om Världsdiabetesdagen finns på AnnaPS-­bloggen!

    IDF (International Diabetes Federation) är den organisation som står bakom WDD och på deras hemsida hittar du mycket intressant och användbart material för att sprida kunskap om diabetes under kampanjen WDD. Här är ett litet axplock:

    Gör din egen WDD-selfiehttp://www.idf.org/worlddiabetesday/selfie-app

    Text och fotografier som kan användas i sociala medier : http://www.idf.org/wdd-index/resources.html

    Hitta ditt diabetes event: (här kan du också registrera ditt event): http://www.idf.org/wdd-events/