• #AmbassadorsWednesday – Melanie Stephenson

  oversta bilden

  One of our favorite campaigns is back! Today is #AmbassadorsWednesday – an AnnaPS campaign where we present to you all of our lovely ambassadors all over the world. Today we feature our first and only UK ambassador: Melanie Stephenson. We are so happy to have you on board, Melanie!

  (FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

  What’s your name, how old are you and when were you diagnosed with type 1 diabetes?

  My name is Melanie Stephenson and I was diagnosed with type 1 diabetes at the age of 13, and have had the condition for 15 years.

  What is the worst thing about being diabetic? And what’s the best?

  The worst thing about having diabetes is that the condition takes so much time to look after well and manage. If you let it, diabetes would impact on every aspect of life. From diet and nutrition, to social life and day-to-day activities, however I try my best not to let it get in the way and to manage it the best I can.

  The best thing about having diabetes is that it motivates me to be more determined. When I was diagnosed I was often told that my life would change. However, I think that I have tried to make the best of the situation by proving people wrong and showing that you can still have a normal life with the type 1. I do this through participating in international level sport and through volunteering for other people with the condition. I carried the Olympic torch a few years ago and have travelled all around the world since, speaking about the positives of living with diabetes. Diabetes also inspired me to start my own blog, which I use to show people that life with the condition can be fun and exciting.

  Are you using insulin pens or an insulin pump?

  When I was diagnosed with diabetes I was put straight onto injections. But they did not work so well after a few years, so I changed across to an insulin pump and have been using one for almost a decade. I love wearing a pump because it gives me the freedom to participate in sport and helps me control my diabetes better.

  melHow did you find out about AnnaPS Scandinavia?

  I found out about Anna PS products when I met the wonderful Sofia, from the brand, at a diabetes blogger camp in Berlin. It was incredible to be introduced to the brand because I have had diabetes 15 years, but I had never seen or used clothing that could specifically incorporate my diabetes kit. AnnaPS clothes are also designed in a way that suits my sense of style too! It was an honour to be asked to be the UK ambassador for the brand, because we believe in the same ethos of helping empower people with diabetes, and it has been a pleasure working together since.

  What’s your general opinion of the AnnaPS products? Have you got a favourite? Why?

  I love Anna PS clothing because it enables me to keep my diabetes kit safely stored, but in fashionable garments that are comfortable to wear and look great. I feel that each item within the Anna PS range is well considered, and the fact that they are designed by Anna, who is someone with diabetes themselves reflected in each piece. My favourite pieces of the Anna PS collection are firstly the sports bra, because its clever design solves a problem that I’ve had for a long time. I train for sprinting in the 100m and 200m 5-6/ week and I find that not all of my training kit has pockets in it. So to be able to wear the sports bra, with an integrated pocket for my pump is really important for my performance. I also love the vest tees because they go with everything I wear and enable me to discreetly wear my pump at the same time.

  If you were to sum up type 1 diabetes in three words only, what would they be?

  To sum up type 1 diabetes I would use the following words; Motivating, challenging and inspiring.

   

  To follow Melanie’s journey – including doing sports, encouraging fellow T1D’s and educating the public – follow the links at the very end of the post!

   

  ____________________________________________

   

  oversta bilden

  En av våra favoritkampanjer är tillbaka! Idag är det #AmbassadorsWednesday – en AnnaPS-kampanj där vi presenterar alla våra fantastiska ambassadörer från hela världen för er. Idag presenterar vi vår första och enda ambassadör från Storbritannien: Melanie Stephenson. Vi är så glada att ha dig ombord, Melanie!

  Vad heter du, hur gammal är du och när fick du typ 1-diabetes?

  Jag heter Melanie Stephenson och jag diagnosticerades med typ 1-diabetes när jag var 13 år, och jag har haft sjukdomen i 15 år.

  Vad är det värsta respektive bästa med att vara diabetiker?

  Det värsta med att ha diabetes är att sjukdomen tar upp så mycket tid, både att se efter och hantera. Om man tillåter det, kan diabetes påverka alla delar av livet. Från kosten, till det vardagliga livet och aktiviteter, men jag försöker mitt bästa att inte låta den hindra mig och jag försöker klara av den så gott jag kan.

  Det bästa med att ha diabetes är att det motiverar mig att vara mer beslutsam. När jag diagnosticerades fick jag ofta höra att mitt liv skulle förändras. Jag tycker dock att jag har gjort det bästa av min situation genom att motbevisa människor och visa att du kan leva ett normalt liv trots typ 1-diabetes. Jag gör detta genom att utföra idrott på internationell nivå, och genom att volontära för andra människor med sjukdomen. Jag bar den olympiska facklan för några år sedan och har rest världen runt sedan dess, och talat om det positiva med att leva med diabetes. Diabetes inspirerade mig också att starta min blogg, som jag använder till att visa människor att ett liv med sjukdomen kan vara roligt och spännande.

  Använder du insulinpump eller insulinpennor?

  När jag fick min typ 1-diabetesdiagnos började jag med injektioner direkt. Men efter några år fungerade det inte så bra, så jag bytte till insulinpump och har nu använt den i nästan tio år. Jag älskar att bära insulinpump, eftersom det ger mig mer frihet att deltaga i sport och hjälper mig att hantera min diabetes bättre.

  mel
  Hur fick du information om AnnaPS Scandinavia?

  Jag fick höra om AnnaPS när jag träffade trevliga Sofia, från företaget, på en diabetesbloggarträff i Berlin. Det var fantastiskt att bli introducerad till konceptet, eftersom jag har haft diabetes i 15 år, men aldrig varken har sett eller använt kläder som är specialgjorda för att bära mina diabeteshjälpmedel. Kläderna har dessutom en design som passar min egen stil! Det var en ära att bli tillfrågad om att vara Storbritanniens första PS-ambassadör, eftersom vi har samma livssyn vad gäller att hjälpa människor som lever med diabetes, och det har varit ett nöje att jobba tillsammans sedan dess.

  Vad är din generella åsikt om AnnaPS-produkterna? Har du någon favorit? Varför?

  Jag älskar AnnaPS’s kläder eftersom de låter mig bära mina diabeteshjälpmedel säkert, och samtidigt i trendiga kläder som är bekväma att bära och ser jättebra ut. Jag tycker att det känns som att alla produkter i AnnaPS’s utbud är genomtänkta, och det faktum att de är designade av Anna som själv har diabetes tycker jag reflekteras i utförandet. Mina favoritprodukter i AnnaPS-kollektionen är först och främst sport-BH:n, eftersom den smarta designen löser ett problem jag länge har haft. Jag utövar 100- och 200-meterssprint 5-6 gånger i veckan och alla mina träningskläder har inte fickor. Så att kunna ha sport-BH:n, med integrerade fickor för min pump är avgörande för min prestation. Jag älskar också linnena eftersom de passar till allt jag har på mig och låter samtidigt mig bära min pump diskret.

  Om du skulle sammanfatta diabetes med bara tre ord, vilka skulle dessa vara?

  För att sammanfatta typ 1-diabetes skulle jag använda följande ord; Motiverande, utmanande och inspirerande.

  ______________________________________
  For Melanie Stephenson on Instagram, click HERE.
  For Melanie’s blog ‘Life, Sport and Diabetes’, click HERE.