• #AmbassadorsWednesday – Robin Bryntesson


  We’ve saved one of the very first AnnaPS ambassadors, until now. This guy is an outstanding exampel of anything being possible even when living with type 1 diabetes. When he first was diagnosed, his doctor told him to stop the elite skiing, and only exercise 30 minutes a day. But he kept on going, and is today one of Sweden’s most eminent skiers, and the founder of the Swedish diabetes camp “Sockertoppen”. Welcome Robin Bryntesson!
  (FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)
  What’s your name, how old are you, and when were you diagnosed with T1D?
  My name is Robin Bryntesson, I’m 29 years old and I’ve been diabetic since I was 16 years old.
  What is the worst thing about being a diabetic? And what’s the best?
  The worst thing for me, since I’m competing, is when I’m at a competition with my non-diabetic friends. It might be the most important competition of my life, 3o minutes to start, and when I check my BG the meter says HI. At that point I feel like “NO, what’s going on?!”, and maybe the tubing has been freezing, or something might be wrong with the needle. The only scenario worse than Hi, would be LO if you’re about to go into a coma. But you rarely suffer from a low BG when competing like I do, there’s too much adrenaline in the body.
  The best thing is to meet others with the same problem, to exchange experiences and learn from each other. We feel a togetherness, we’re almost like a big team, we who suffer from type 1 diabetes. And that feeling is very strong at the diabetes youth camp I’m hosting, Sockertoppen.

  Are you using insulin pens or an insulin pump?
  I’m a pumper, since it’s easier for me to adjust my BG using that during practice and at competitions. I think it fits me better since I live a rather active life where I’m flexible when it comes to impulse practices and races. I’ve been on an insulin pump for 13 years – the same period which I’ve had diabetes. Except for the first three weeks, I’ve always been a pumper.
  How did you find out about AnnaPS?
  Earlier, when I was skiing for the Swedish national team, I received an email in my homepage inbox from Anna. Since then we’ve been in contact, and she’s been very clever when developing products. I’ve been giving input from time to time, about the looks and fitting and so on. 
  What’s your general opinion about the AnnaPS products? Have you got a favourite? Why?
  AnnaPS has developed amazing products, that has helped me in my elite career! The one product that stands above all others are the briefs, since I think it’s the perfect way to carry the insulin pump when practicing or competing. I use them when skiing, running, going to the gym and roller skiing.
  If you were to sum up type 1 diabetes in three words, what would they be?
  That’s a good question, there are so many words! My number one will be “Sockertoppen” – the diabetes youth camp I’m very passionate about. Number two will be “pricking”, but that gets simplified by my number three which is “insulin pump” (which is only one word in Swedish!).

  Text: Sofia Larsson-Stern
  Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS
  _________________________________________________________

  Vi har sparat en av de första AnnaPS-ambassadörerna tills nu. Den här killen är ett utomordentligt exempel på att allt är möjligt till och med när man lever med typ 1-diabetes. När han först fick sin diagnos, avrådde hans doktor honom ifrån att fortsätta elitsatsa inom skidåkningen, och bara träna 30 minuter per dag. Men han fortsatte, och idag är han en av Sveriges mest framstående skidåkare och även grundare av diabeteslägret Sockertoppen. Välkommen Robin Bryntesson!
  Vad heter du, hur gammal är du, och när fick du typ 1-diabetes?
  Jag heter Robin Bryntesson, jag är 29 år och är diabetiker sedan jag var 16 år.

  Vad är det värsta respektive bästa med att vara diabetiker?
  Det värsta är, för mig som tävlar mycket, när man är ute med kompisarna som inte har diabetes, och ska tävla sin kanske livs viktigaste tävling. Så kommer man dit, tar ett blodsocker och det är dags för start om en halvtimma. Och så ser man att det står, om vi tar ett mardrömsscenario, HI på mätaren. Då känner man “NEJ, vad är det som händer!?”, och då har det fryst i slangen, eller blivit något fel på kanylen eller annat. Det enda som är värre än HI skulle väl vara LO, om man är i komastadie. Men det är sällan man är låg, eftersom det vid tävling finns så mycket adrenalin i kroppen.
  Det bästa är att träffa andra som har samma problem, att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi har en samhörighet, är nästan lite som ett lag, vi som har diabetes. Den känslan är extra stark på det barndiabetesläger jag anordnar, Sockertoppen.

  Använder du insulinpump eller insulinpennor?
  Jag använder insulinpump, eftersom jag tycker att det är enklare att reglera mitt blodsocker med den vid träning och tävling. Jag tycker att det passar mig bättre eftersom jag har ett ganska aktivt liv där jag är flexibel vad gäller impulsträning och tävling. Jag har haft pump i 13 år – lika länge som jag har haft diabetes. Förutom de tre första veckorna så har jag alltid haft pump.

  Hur fick du information om AnnaPS?
  Tidigare, när jag åkte längdskidor i landslaget, fick jag ett mail i min inbox på hemsidan ifrån Anna. Och sedan dess har vi varit i kontakt med varandra, och hon har varit väldigt finurlig och utvecklat produkter. Jag har väl tyckt till lite ibland kring hur jag tycker att de ska se ut och hur de ska sitta och så vidare. 

  Vad är din generella åsikt om AnnaPS-produkterna? Har du någon favorit? Varför?
  AnnaPS har tagit fram fantastiska produkter, som har hjälpt mig i min elitsatsning! Den produkt som är en nivå över alla andra är kalsongerna, eftersom jag tycker att det är perfekt att förvara insulinpumpen i dem under de flesta träningar och tävlingar. Allt ifrån längdskidåkning, löpning, styrketräning och rullskidåkning.
  Om du skulle sammanfatta diabetes med bara tre ord, vilka skulle dessa vara?
  Bra fråga, det finns ju många ord! Nummer ett blir “Sockertoppen” – ett läger för barn och unga med diabetes som jag brinner väldigt mycket för. Nummer två blir otroligt mycket “stick”, men det förenklas ju med det tredje ordet som är “insulinpump”.  Text: Sofia Larsson-Stern
  Content Marketing and Social Media Consultant at AnnaPS