• #AmbassadorsWednesday – Adam Egerblom

  Now entering our fourth week of #AmbassadorsWednesday, and we’re welcoming the first male PS-Ambassador, Adam Egerblom. You have probably heard of him before, since we’ve shared his ’diabetic warrior’ journey here on the blog previously. Adam is a Swedish father-of-three, performing all kinds of extreme sports regardless of his diabetes, and here is his story:

  (FÖR TEXT PÅ SVENSKA, VÄNLIGEN SE NEDAN)

  What’s your name, how old are you, and when were you diagnosed with T1D?
  I’m Adam Egerblom and I’m a active 41 year old father of three kids. I got my diagnose December 8th 1982 when I was 8 years old.

  What is the worst thing about being a diabetic? And what’s the best?
  When I was a kid the worst thing was that I had to wait some years to sleep over at friends, compared with my brother, because diabetes was not so common and very few knew about it. Everything was much stricter then as well. One shot in the morning and then a shot 30 minutes prior to each meal. If any meal was delayed there was a huge risk of me getting low. Today I can’t say that there is something bad about it. I live in Sweden where most of my medical supplies are for free. I just wish I could find a sponsor for all the dextrose that me and my 6-year old son with diabetes consume.
  The best thing when I was a kid was that I got the best food in school. Even though the lunch lady had to put my food on a scale so I wouldn’t get too much. Today the best thing is probably that I have a very good knowledge about my body. I’m rarely sick and if there is something about to happen, my blood sugar tells me. I eat good and balanced food (husmanskost in Swedish) that is diversified with lots of vegetables. That combined with lots of training keeps me healthy. I have no complications from my diabetes after 32+ years.

  Are you using insulin pens or an insulin pump?
  I’m using pens to take my insulin today. It works great for me with my lifestyle! I have tried a pump for a while but never got it right. I got bad reactions from the glue on the infusion set and I ripped it out every now and then because of sports. Today when I’m active in OCR (Obstacle Course Racing) it would be impossible to keep anything stuck on my body. My son has an Omnipod that works great on him but he also rips his out because of sports. When you are at the swimming hall for 6 hours in a row it’s tricky.
  Adam in his AnnaPS tank top.

  How did you find out about AnnaPS?
  I heard about AnnaPS in social media, looked at the website and found products that I liked. I feel that things that help my son and me live an easier life with diabetes is worth to promote. If I do that more friends can benefit from it.

  What’s your general opinion about the AnnaPS products? Have you got a favourite? Why?
  The products I’ve seen and tested out are great! I love the design with hidden pockets and the fabric is so soft and comfortable. I love the tank top, it fits nice and tight on me. I wear it when I work out, go to the gym or go climbing. I’m very warm so it’s perfect for me.
  Adam on the Ninja Warrior obstacle course, and his kids cheering him on.

  If you were to sum up type 1 diabetes in three words, what would they be?
  Diabetes for me is all about commitment, health and determination; because I’m committed to my health I’m determined to make my life with diabetes great!
  Adam participated in the TV-show Ninja Warrior this year, where he made it to the semifinals. Now he’s preparing for further OCR-races – and you can follow his journey on his Instagram, @adamskij. If you want to read the previous blog post about Adam, you’ll find it here: http://annaps.blogspot.se/2015/02/diabetic-warrior-adam-climbs-more.html
  He’s the perfect example to anything being possible despite diabetes, and we’re so glad to have you in our PS-Ambassadors crew, Adam!


  Text: Sofia Larsson-Stern
  Content Marketing and Social Media Consult at AnnaPS


  ________________________________________________

  Nu går vi in i vår fjärde vecka av #AmbassadorsWednesday, och idag välkomnar vi den första manliga PS-Ambassadören, Adam Egerblom. Ni har förmodligen hört om honom förut, eftersom vi har delat hans ”diabetic warrior”-historia här på bloggen tidigare. Adam är en svensk trebarnspappa, som utför en mängd olika extremsporter trots sin diabetes, och här är hans historia:

  Vad heter du, hur gammal är du, och när fick du typ 1-diabetes?
  Jag heter Adam Egerblom och jag är en aktiv pappa till tre barn. Jag fick typ 1-diabetes den 8:e december 1982, när jag var 8 år.

  Vad är det värsta respektive bästa med att vara diabetiker?
  När jag var barn var det värsta att behöva vänta några år med att sova över hos kompisar, till skillnad från min bror, eftersom diabetes inte var så vanligt och väldigt få visste något om det. Allt var dessutom mycket striktare då. En spruta på morgonen och sedan en spruta 30 minuter innan varje måltid. Om en måltid blev försenad innebar det en enorm risk att jag skulle bli låg. Idag kan jag inte säga att det finns något dåligt. Jag bor i Sverige där de flesta av mina medicinska hjälpmedel är gratis. Jag bara önskar att jag kunde hitta en sponsor till allt det druvsocker som jag och min 6-årige son som också är diabetiker konsumerar.
  Det bästa när jag var barn var att jag fick den bästa maten i skolan. Även om mattanten var tvungen att väga min mat så jag inte fick i mig för mycket. Idag är det bästa förmodligen att jag har en väldigt bra kunskap om min kropp. Jag är sällan sjuk och om något är på väg att hända, berättar blodsockret det för mig. Jag äter en bra och balanserad kost (husmanskost) med mycket grönsaker. Det i kombination med mycket träning håller mig frisk. Jag har inga komplikationer av min diabetes efter mer än 32 år.

  Använder du insulinpump eller insulinpennor?
  Jag använder pennor för att ta mitt insulin idag. Det funkar jättebra med min livsstil! Jag har testat pump ett tag men fick det aldrig att funka. Jag fick reaktioner på infusionssetlimmet och slet ut den då och då när jag sportade. När jag sportar idag (OCR – Obstacle Course Racing) vore det omöjligt att ha något fastsatt på kroppen. Min son har en Omnipod som funkar jättebra för honom, men även han sliter ut den då och då under sportande. När man är i simhallen i sex timmar är det knepigt.

  Hur fick du information om AnnaPS?
  Jag hörde om AnnaPS i sociala medier, kollade på hemsidan och hittade produkter jag gillade. Saker som kan hjälpa min son och mig till ett lättare liv med diabetes, känner jag är värda att marknadsföra.  Om jag gör det kan fler vänner dra nytta av det.


  Vad är din generella åsikt om AnnaPS-produkterna? Har du någon favorit? Varför?
  Produkterna jag har sett och testat är jättebra! Jag älskar designen med gömda fickor och tyget är så mjukt och bekvämt. Jag älskar sportlinnet, det passar mig tight och bra. Jag har det på mig när jag tränar, är på gymmet eller klättrar. Jag är väldigt varm av mig, så det är perfekt.
  Om du skulle sammanfatta diabetes med bara tre ord, vilka skulle dessa vara?

  För mig är diabetes engagemang, hälsa och beslutsamhet; eftersom jag är engagerad i min hälsa är jag beslutsam att leva ett bra liv med diabetes!

  Adam deltog i TV-programmet Ninja Warrior i år, där han tog sig till semifinalen. Nu förbereder han sig för fler OCR-lopp framöver – och du kan följa hans resa på hans Instagram, @adamskij. Om du vill läsa det tidigare blogginlägget om Adam, hittar du det här:

  Han är det perfekta exemplet på att allt är möjligt trots diabetes, och vi är så glada att ha dig i vårt PA-Ambassadörs-gäng, Adam!

  Text: Sofia Larsson-Stern
  Content Marketing and Social Media Consult at AnnaPS