Adam Egerblom

Adam är 41 år gammal och fick typ 1-diabetes när han var åtta. Han är trebarnsfar, bor i Stockholm och jobbar som livvakt. Hans stora intresse är OCS (Obstacle Course Racing) och andra extremsporter. Idag har en av hans söner typ 1-diabetes precis som sin far. Adam gör allt för att bevisa för sin son, och för alla andra typ ettor, att allt är möjligt trots en livslång sjukdom.

Läs mer om Adam